SØG UOPFORDRET HOS MERVIB

Ønsker du at gøre en forskel for børn og unges udvikling og trivsel? Ønsker du et job med stor grad af frihed og høje faglige ambitioner? Vil du samtidig gerne være en del af en mindre arbejdsplads med god stemning? Så er du meget velkommen til at søge uopfordret.

I Levefællesskabet ønsker vi at arbejde for en kultur, hvor høj faglighed og hjemlige forhold går hånd i hånd, og at man ser sig selv som en del af holdet i en årrække.

Vi har høje ambitioner om samskabelse, vilje til læring og nye perspektiver på den fælles opgaveløsning. Derfor forventer vi, at vores medarbejdere er motiverede for at bidrage til, at indfri og udvikle disse ambitioner.

INDFLYDELSE PÅ EGET LIV

Diagnoser er en god guide til fagpersonerne, men i Levefællesskabet MerVib er det mennesket bag diagnosen, vi virkeligt interesserer os for. Vi prioriterer at de unge, der bor her, har indflydelse på deres liv og udvikling. Vi ønsker at hjælpe dem, så de er så godt rustet som muligt til voksenlivet og til at leve og skabe et meningsfuldt og selvstændigt liv med uddannelse, arbejde og selvstændig bolig – eventuelt med begrænset støtte.

Vores medarbejdere skal derfor være med til at sikre:

 • trygge rammer, hvor miljøet støtter op om og styrker den unges trivsel
 • et ’hjem’, hvor den unge bliver SET og respekteret
 • en base, hvor fundamentet ruster den unge bedst muligt til ADL
 • konstruktive fællesskaber og sociale kompetencer
 • et sted, hvor man ikke er ensom, men altid kan være alene, hvis det ønskes
 • at Levefællesskabet repræsenterer et sted, hvor forældrene er trygge, fordi de ved, at deres børn får den rette behandling og omsorg.

LEVEFÆLLESSKABETS FUNDAMENT

Fundamentet for udvikling af unge mennesker med særligt svære livsudfordringer er etableringen af trygge, basale rammer.

Vi har i Levefællesskabet udarbejdet en pædagogisk arbejdsmetode, som først og fremmest har fokus på, at relationsdannelsen er tillidsskabende, tryg og omsorgsfuld og baserer sig på 4D-modellen, Feedback Informed Treatment (FIT), narrativ praksis, samt inddragelse af sanseteknologiske løsninger.

Metodegrundlaget er fælles og gennemgående for alle dele af Levefælleskabet – både behandlingsdel, fritidsdel og efterværn.

FEEDBACK INFORMED TREATMENT

Feedback Informed Treatment indføres i forlængelse af SDQ og Journal Digital-funktionerne. FIT bliver med tiden en naturlig del af praksis.

4D-MODELLEN

4D-modellen er noget vi tager udgangspunkt i, i vores samtaler med de unge:

 • Discovery: Vi går gennem det narrative på opdagelse i den unges liv for at hjælpe dem med at finde ind til en drøm
 • Dream: Vi hjælper vi med tydeliggøre drømmen
 • Design: Vi hjælper med at dele drømmen op, så små delmål hjælper med at skabe små succeser
 • Destiny: Vi hjælper med at tydeliggøre, hvordan livet kan se ud set fra forskellige adfærdproblemtikker (hvis en ung vælger at træffe en beslutning, som som kan få konsekvenser m.v.)

ALMEN DANNELSE

De unge skal gennem samtaler med pædagoger lære om:

 • Sundhedsforhold: Rusmidler, Helbred, Personlig hygiejne, nattesøvn m.v.
 • Udvikling og adfærd
 • Skoleforhold, job og uddannelse
 • Fritidsforhold: Hobbyer, idræt, friluftsliv, gaming
 • Bolig: Husførelse, ADL (alm. dagligdags livsførelse)
 • Økonomi: Budgetstyring til alm. husholdning
 • Socialt netværk: Venskaber, bekendtskaber m.m.

STOR GRAD AF FRIHED

Levefællesskabet er startet af personer, der alle har ønske om at gøre en forskel inden for det specialiserede socialområde.

Vi kan tilbyde vores medarbejdere et job med:

 • en stor grad af frihed
 • et bredt sammensat ansvarsområde
 • gode muligheder for at udvikle sin faglighed
 • en attraktiv sundhedsordning.

Hvis du ønsker at søge uopfordret, er du velkommen til at kontakte Niels Christian Vibholm på tlf. 31790745 eller på mail: ncv@mervib.dk

 • 15. februar 2024

  Omtale af MerVib i mederene

 • 10. november 2022

  Spil skal hjælpe med at tackle hverdagen

 • Mette Havnhøj Sørensen
  26. juli 2022

  Mette Havnhøj Sørensen bliver en del af MerVib

 • MerVib Musik
  10. april 2022

  Fantastisk dag i studiet i MerVib Grevinge

 • Forskningsprojekt
  10. september 2021

  Spændende samarbejde om VR i behandlingsarbejdet