KOMMUNER

Et effektivt samarbejde mellem kommunale sagsbehandlere, forældre og Levefællesskabet er afgørende for anbragte børn og unges trivsel og udvikling. Vi værdsætter gennemsigtighed og åbenhed i samarbejdet for at skabe de bedste resultater. Lær mere om os via vores hjemmeside eller tilbudsportalen, eller kontakt os for en personlig samtale eller besøg i Levefællesskabet.

ET GODT SAMARBEJDE ER OGSÅ MED FORÆLDRENE

Forældrerollen fortsætter, selv når et barn er anbragt i Levefællesskabet MerVib. Anbringelsen kan medføre sorg og skam for både barnet/den unge og forældrene, og vi prioriterer derfor samarbejdet med forældre/pårørende og netværk højt.

PLADS TIL FØLELSER AF AFMAGT OG SKAM

Levefællesskabet MerVib giver plads til følelser af afmagt og skam, men fokuserer på håb og succes i form af en mulig genforening med forældrene i et trygt og velfungerende hjem.

NÅR SAMARBEJDET FUNGERER

Forskning viser, at anbragte børn og unges evne til at knytte sig til flere omsorgspersoner afhænger af et velfungerende samarbejde mellem voksne. Et godt samarbejde skaber kontinuitet og tryghed for barnet/den unge i Levefællesskabet Mervib.

KONSTRUKTIVT OG TRYGT SAMARBEJDE

Mentalisering er afgørende for relationer og samarbejde, inklusive forældresamarbejdet. Ved at fokusere på mentalisering gennem narrativ praksis, arbejder vi sammen for at skabe et konstruktivt og trygt samarbejde omkring barnet/den unge.

TILBUD TIL FORÆLDRENE

Vi ønsker at involvere forældrene for at styrke barnets/den unges selvværd og selvstændighed. Vi tilbyder:

 1. INDIVIDUEL INFORMATION OG LÆRING
 2. NARRATIVE SAMTALER/SUPERVISION/TERAPEUTISKE FORLØB
  Vi tilbyder individuelt tilpassede samtaler, foredrag og workshops baseret på behov og narrativ praksis.
 3. MEDIATOR/MÆGLERFORLØB
  Ved behov tilbyder vi narrative familieterapeutiske samtaler for at styrke mentaliseringsprocessen mellem forældre og den unge.
 • 15. februar 2024

  Omtale af MerVib i mederene

 • 10. november 2022

  Spil skal hjælpe med at tackle hverdagen

 • Mette Havnhøj Sørensen
  26. juli 2022

  Mette Havnhøj Sørensen bliver en del af MerVib

 • MerVib Musik
  10. april 2022

  Fantastisk dag i studiet i MerVib Grevinge

 • Forskningsprojekt
  10. september 2021

  Spændende samarbejde om VR i behandlingsarbejdet