Pædagogik MerVib

Kommuner

Vi lægger vægt på et godt samarbejde om den unge – både med den kommunale sagsbehandler og med forældrene.

Vi tror på gennemsigtighed og et åbent samarbejde sagsbehandlere og Levefællesskabet imellem.

Vi ser det gode samarbejde som en forudsætning for, at de anbragte børn og unge får et godt ophold, trives og udvikler sig, mens de bor hos os.

Læs mere om os her på siden eller på tilbudsportalen.

I er naturligvis også velkommen til at kontakte os, hvis i ønsker en uddybende snak eller komme på besøg hos os for at se Levefællesskabets fysiske rammer.

Et godt samarbejde er også med forældrene

Forældre er stadig forældre, selvom deres barn knyttes til Levefællesskabet MerVib.

En anbringelse er for barnet/den unge ofte forbundet med sorg over at skulle væk fra det kendte og over til noget ukendt. Det kan være skræmmende og skamfuldt. For forældrene er der ofte en sorg over, at man ikke kan mere.

Plads til følelser af afmagt og skam

Der kan være voldsomme følelser af afmagt og skam. Det skal der være plads til, men der skal især være et håb. I Levefællesskabet MerVib ser vi det som vores absolut største succes, hvis den unge kan flytte hjem til sine forældre igen og fungere i trivsel. Det er en svær opgave, som vi gerne vil hjælpe bedst muligt med. Derfor prioriterer vi forældre/pårørende og netværkssamarbejdet meget højt.

Når samarbejdet fungerer

Nyere viden viser, at anbragte børn og unges mulighed for at knytte sig til flere voksne omsorgspersoner er afhængige af de voksnes indbyrdes samarbejde. Når samarbejdet fungerer, kan det være med til at give barnet eller den unge ro og tryghed til at fungere i hverdagslivet i Levefællesskabet Mervib. Samtidig skaber det kontinuitet i forhold til relationen til forældrene, når fagpersoner og forældre spiller sammen.

Mentalisering vil sige at have opmærksomhed på mentale tilstande, følelser, behov og tanker hos sig selv og andre. Mentalisering giver vores adfærd mening, idet der altid er grunde til, at vi handler som vi gør.

Konstruktivt og trygt samarbejde

Evnen til at mentalisere er helt central, når du indgår i relationer med andre – herunder også i forældresamarbejdet. Vi fokuserer opmærksomt på egne og andres mentale tilstande og bliver dermed klogere på de mennesker, vi er i kontakt med: Hvor er de, og hvorfor de gør og siger, som de gør?

Mentalisering er tæt forbundet med evnen til at regulere sine egne og derigennem andres følelser. Når man har stærke følelser, kan det være svært at tænke sig om.

Vi stiller med fokus på mentalisering igennem narrativ praksis skarpt på de følelser og udfordringer, der fylder i relationen. Det gør vi for sammen at finde et passende leje til et konstruktivt og trygt samarbejde om barnet/den unge.

Jævnlige samtaler med forældrene giver indblik i de udfordringer, de har haft med deres barn. Disse udfordringer arbejder vi med i forløb, men forældrene omkring, så forældrene igennem vores forløb styrkes i deres relation til barnet.

Tilbud til forældrene

Vi ønsker forældrene involveres i samarbejdet så barnet/den unge får styrket sit selvværd og sin selvstændighed bedst muligt.

1. Individuel information og læring omkring praktisk anvendelige metoder
  • Vi arbejder med ShowMyDay hvor vi lærer forældrene om funktionerne i backend. Ydermere vil forældrene hos os have adgang til frontend.
  • Feedback Informed Treatment (FIT) forældrene inddrages i FIT, så de bliver en del af den faglige respons.
2. Narrative samtaler/supervision/terapeutiske forløb
  • Det er meget individuelt hvor stort behovet er. Vi tilbyder hvis behovet er stort 4-6 timers ugentlige samtaler med udgangspunkt i narrativ praksis.

Foredrag/Workshops/fortællinger fra andre forældre

3. Mediator/mæglerforløb

Ved behov tilbyder vi mediator/mægler forløb mellem barn/unge og forældre, hensigten er at styrke mentaliseringsprocessen mellem forældre og den unge.