Forældre og pårørende til unge på børne- og ungehjemet MerVib

Forældre og pårørende

For Levefællesskabet er det vigtigt, at de pårørende/værgerne altid føler sig velkomne

Levefællesskabet ønsker at være i tæt dialog med de pårørende/værge for at sikre, at de har indsigt i, indflydelse på og er dialog omkring den unges liv.

Fra Levefællesskabets side er det vigtigt at være opmærksom på individuelle behov, der kan være i pårørende/værgegruppen. 

Inddragelse af forældre og pårørende

Alle forældre og pårørende er velkomne til at komme og være sammen med de unge efter nærmere aftale. Vi kan evt. tilbyde overnatninger i begrænset omfang, når der er ledige værelser. 

Vi lægger vægt på at informere og inddrage forældre i opfølgningen på de udarbejdede pædagogiske mål, beboernes trivsel og medicinændringer m.m. 

Ledelsen har det overordnede ansvar for, at de pårørende informeres og inviteres til diverse arrangementer. Desuden vil vi løbende udgive nyhedsbreve, så alle interessenter kan holde sig orienteret om, hvad der sker Levefællesskabet. 

Fællesskab og tryghed

Når en ung flytter ind i MerVib, spørger vi ind til den historie den enkelte kommer med. Det er vigtigt at kende til fortællingen om den enkelte unge. Det giver os også indblik i, hvilke traditioner der er væsentlige. Disse traditioner vil vi i videst mulig omfang indføre, fordi det skaber genkendelighed, fællesskab og tryghed.

Den konstruktive dialog

Levefællesskabets leder har ansvaret for, at den konstruktive dialog mellem pårørende/værger genoprettes, hvis der skulle komme situationer, hvor der er uoverensstemmelser om, hvad der er til den enkelte beboers bedste. 

Det er vigtigt, at direktøren kontaktes, hvis der skulle være undren, som giver anledning til spørgsmål. Eventuelle uenigheder betragter vi som en del af den konstruktive dialog.

Alle Levefællesskabets ansatte har interesse i en kommunikationsform med pårørende/værge, som bygger på anerkendelse og tillid. Fra Levefællesskabets side vil vi altid bestræbe os på at kunne løse eventuelle udfordringer/problemstillinger, der opstår mellem Levefællesskabet og de pårørende/værge. 

De pårørende/værge kan altid tale med kontaktpersonerne eller direktøren. Hvis de pårørende/værge alligevel ikke oplever forståelse for deres udfordringer/problemstillinger, er der mulighed for at rette henvendelse til formanden.

Artikler

 • 15. februar 2024

  Omtale af MerVib i mederene

 • 10. november 2022

  Spil skal hjælpe med at tackle hverdagen

 • Mette Havnhøj Sørensen
  26. juli 2022

  Mette Havnhøj Sørensen bliver en del af MerVib

 • MerVib Musik
  10. april 2022

  Fantastisk dag i studiet i MerVib Grevinge

 • Forskningsprojekt
  10. september 2021

  Spændende samarbejde om VR i behandlingsarbejdet