Narrativ praksis er en tilgang til pædagogisk arbejde, der er funderet i teorier af Michael White og Allan Holmgren.

I Levefællesskabet MerVib anvender vi narrativ praksis som grundlag for vores pædagogiske arbejde og teoretiske forståelse. Vi har skabt et akronym – MERVIB – som repræsenterer de centrale elementer i vores narrativ praksis og som vi benytter som en vejledning for vores arbejde.

Mening

I narrativ praksis arbejder vi med at skabe mening for børn og unge ved at lytte til deres historier og hjælpe dem med at udvikle en større forståelse af deres egne oplevelser. Vi anerkender, at hvert individ har unikke oplevelser og perspektiver, og vi arbejder på at finde betydningen i disse historier for at styrke deres identitet og selvværd.

Effekt

Vi fokuserer på at opnå en positiv effekt i vores arbejde med børn og unge ved at styrke deres evne til at påvirke deres eget liv og skabe forandring. Gennem narrativ praksis hjælper vi dem med at identificere deres egne ressourcer og potentialer og understøtter dem i at udnytte disse for at opnå ønskede resultater og forbedre deres livskvalitet.

Relationer

Relationer er fundamentale i narrativ praksis. Vi arbejder på at opbygge stærke og støttende relationer med børn og unge og deres familier, så vi kan skabe et trygt og tillidsfuldt miljø. Gennem disse relationer skaber vi en kontekst, hvor børn og unge føler sig hørt, forstået og værdsat, hvilket er afgørende for deres udvikling og trivsel.

Værdier

Vores arbejde i Levefællesskabet MerVib er funderet i vores fælles værdier, som er respekt, empati, anerkendelse og inklusion. Vi stræber efter at skabe et miljø, hvor alle børn og unge føler sig værdsatte og inkluderede, og hvor deres unikke bidrag anerkendes og respekteres.

Intentioner

Vi arbejder med klare intentioner i vores narrativ praksis. Det betyder, at vi altid er bevidste om vores mål og formål i vores arbejde med børn og unge. Vi er engagerede i at støtte dem i deres udvikling og trivsel og arbejder målrettet på at skabe positive forandringer i deres liv.

Bevægelse

Bevægelse i narrativ praksis refererer til den proces, hvor børn og unge bevæger sig fra en problemcentreret til en ressourceorienteret forståelse af deres liv og oplevelser. Vi arbejder på at støtte dem i denne bevægelse ved at hjælpe dem med at genfortælle deres historier og identificere deres styrker og ressourcer. Gennem denne proces opnår børn og unge en større følelse af kontrol, håb og selvtillid, hvilket fører til en mere positiv og ressourceorienteret tilgang til deres liv og udfordringer.

Konklusion: Narrativ praksis i Levefællesskabet MerVib tager udgangspunkt i akronymet MERVIB, som repræsenterer vores fokus på Mening, Effekt, Relation, Værdier, Intentioner og Bevægelse.

Ved at anvende disse principper i vores pædagogiske arbejde skaber vi et støttende og inkluderende miljø, hvor børn og unge med autisme og tillægsdiagnoser kan udvikle sig og trives.

Gennem narrativ praksis hjælper vi dem med at finde mening i deres oplevelser, styrke deres relationer, værdsætte deres værdier, arbejde med klare intentioner og opnå positiv bevægelse i deres liv.

Niels Christian Vibholm
Founder, Levefællesskabet MerVib.ApS