PÆDAGOGIK

Levefællesskabets faglige tilgange og metoder

Vores faglige tilgang er baseret på følgende:

 • Et Recovery perspektiv
 • Et fokus på det enkelte unikke individ og dets muligheder
 • Et anerkendende og narrativt perspektiv
 • Et kongruenspædagogisk perspektiv.

LOVENDE PRAKSIS

Lovende praksis er et nyt begreb på socialområdet, der omfatter de indsatser, der endnu ikke foreligger dokumentation for effekten af, men hvor indsatserne tilsyneladende gør en positiv forskel for målgrupperne.

Rapporten, der er udarbejdet af SFI præsenterer 11 elementer, der kendetegner praksis på det specialiserede socialområde – og som hver især har stor sandsynlighed for at have en god virkning på den unges.

De 11 elementer er alle konkretiseret i en række spørgsmål – f.eks. om praksis er forankret i teori og aktuelt bedste viden, understøtter en fælles faglig refleksion eller inddrager målgruppen. Den nedenstående model viser, hvordan Lovende Praksis kan udmøntes i metoder og pædagogisk praksis.

Modellen består af fire hovedspørgsmål med i alt 11 underspørgsmål. Tilsammen udgør de 11 elementer med tilhørende underspørgsmål et måleredskab, vi vil bruge som tjekliste til at vurdere, om vores interventioner og metoder kan betegnes som lovende, hvor der endnu ikke foreligger evidens.

Vi vil bruge disse metoder sammen med sanseteknologiske løsninger. Der vil være tale om sanseteknologiske løsninger, som musik, billeder og lys, udviklet og sammensat i forhold til den enkelte unge.

NYESTE VIDEN OG TEKNOLOGI

De trygge rammer handler ikke kun om dedikerede medarbejdere og ”ildsjælsledere, men også om at omfavne den nyeste viden og teknologi. Bl.a. er der inden for autismeområdet skabt lovende resultater med sundhedsfremmende sanseteknologiske løsninger. Der er imidlertid endnu ingen tilbud, der konsekvent og som en del af sin metodeværktøjskasse gør brug af denne viden og interventionsform.

DEN PÆDAGOGISKE ARBEJDSMETODE

Fundamentet for udvikling af unge mennesker med særligt svære livsudfordringer er etableringen af trygge basale rammer.

Vi har i Levefællesskabet udarbejdet en pædagogisk arbejdsmetode, som dels baserer sig på Niels Christian Vibholms mangeårige erfaring som medarbejder og forstander på området, dels baserer sig på den nyeste pædagogik på området baseret på en Recovery tilgang, samt endelig på inddragelse af sanseteknologiske løsninger.

Metodegrundlaget er fælles og gennemgående for alle dele af Levefælleskabet – både behandlingsdel, fritidsdel og efterværn.

METODEVALG

Fundamentet for udvikling af unge mennesker med særligt svære livsudfordringer er etableringen af trygge basale rammer.

Vi har i Levefællesskabet udarbejdet en pædagogisk arbejdsmetode, som dels baserer sig på Niels Christian Vibholm’s mangeårige erfaring som medarbejder og forstander på området, dels baserer sig på den nyeste pædagogik på området baseret på en Recovery tilgang, samt endelig på inddragelse af sanseteknologiske løsninger.

Metodegrundlaget er fælles og gennemgående for alle dele af Levefælleskabet – både behandlingsdel, fritidsdel og efterværn.

 • 15. februar 2024

  Omtale af MerVib i mederene

 • 10. november 2022

  Spil skal hjælpe med at tackle hverdagen

 • Mette Havnhøj Sørensen
  26. juli 2022

  Mette Havnhøj Sørensen bliver en del af MerVib

 • MerVib Musik
  10. april 2022

  Fantastisk dag i studiet i MerVib Grevinge

 • Forskningsprojekt
  10. september 2021

  Spændende samarbejde om VR i behandlingsarbejdet

SÅDAN ARBEJDER VI

Hele Levefællesskabets pædagogiske fundament er en omsorgsfuld, nærværende, anerkendende og nysgerrig tilgang med afsæt i helhedsorienteret og holistisk indsats hvor den kommunikative tilgang er funderet i narrativ praksis.

VI IMPLEMENTERER

Elementer fra lovende praksis. Lovende praksis er en rapport, der er udarbejdet af SFI og præsenterer 11 elementer, der kendetegner praksis på det specialiserede socialområde – og som hver især har stor sandsynlighed for at have en god virkning på borgeren. MerVib bruger lovende praksis, hvor det giver mening og mest værdi.

VORES TILGANG

Tager udgangspunkt i et nysgerrigt og anerkendende menneskesyn, med udgangspunkt i TEACCH, Narrativ praksis, low arousal. Vi bruger sanseteknologiske løsninger og app-baseret struktur redskab.