VR i behandlingsarbejdet

Forskning

Et bedre liv med autisme

Hos MerVib er vi optaget af at skabe et bedre liv for mennesker med autisme. Vi bl.a. optaget af ny teknologi, som den unge får lov at afprøve og vurdere.

MerVib har derfor indledt et tæt samarbejde med Multi Sensory Experincelab ved Postdoctoral Researcher Ali Adjorlu om et forskningsprojekt, som har fokus på Virtual Reality i behandlingsarbejdet. Projektet skal tilvejebringe viden og evidens for de anvendte faglige metoder.

Virtual Reality i behandlingsarbejdet

Ali Adjorlu har via sin Ph.d. opnået stor erfaring med implementering af Virtual Reality-applikationer.

Virtual Reality i behandlingsarbejdet kan bruges til at eksponere personer med autisme for situationer, de har vanskeligt ved at håndtere, eller som udløser angst. Ali Adjorlu har bl.a. udviklet et program til børn og unge, der skal lære at begå sig sikkert i trafikken, og et, hvor man skal ud at handle i et supermarked.

Ved at eksponere dem for disse situationer flere gange og samtidig øge intensiteten, vil man kunne opnå, at angstniveauet gradvist falder. Metoden er ikke ny, men fordelen ved Virtual Reality – i modsætning til at afprøve lignende metode i den virkelige verden – er, at man kan målrette eksponeringen direkte til de udfordringer, den enkelte har.

Forskningsprojekt

Ali Adjorlu og et team af studerende fra Aalborg Universitet i København vil blive tæt tilknyttet MerVib fra efteråret 2020. Ali Adjorlu og hans team har allerede nu meget spændende og gode erfaringer med musikterapi.

Hos MerVib er vi meget glade for at få muligheden for at udforske VR i behandlingsarbejdet. Vil vil her på siden beskrive metoden  og dokumentere vores erfaringer.