AT BO I LEVEFÆLLESSKABET GREVINGE

Vi giver den unge et trygt hjem, hvor man kan være sig selv

Det at være væk fra familie og venner kan være forbundet med sorg, tristhed og utryghed – særligt når man er barn og sårbar. Her er brug for gode rutiner og en genkendelig hverdag.

MerVib giver den unge et trygt hjem, hvor man kan være sig selv, men også har mulighed for at være en del af fællesskabet. Vi fokuserer på den unges ressourcer og det, der giver mening.

Pædagogisk støtte

Den unge har sin egen kontaktperson, der har en administrativ funktion i forhold til at støtte den unge i digital dannelse, økonomistyring, medicin m.v. Da vi er et lille hjemligt sted, er alle uddannede til at yde konstruktiv og ansvarlig pædagogisk støtte.  Det giver også den unge en friere mulighed for at drøfte nogle af de svære spørgsmål i livet.

For nogle kan opbygning af venskaber være en udfordring. Derfor tilbyder MerVib fritidsaktiviteter og hjælp til etablering af nye relationer både i og uden for hjemmet.

Demokratisk deltagelse

Hver uge afholdes fælles beboermøde. Formålet er at arbejde med og understøtte beboernes kompetencer i forhold til demokratisk deltagelse og det at leve et selvstændigt liv med klarhed over egne muligheder og udfordringer – herunder de sociale kompetencer.

Formålet er at synliggøre de unges ønsker og behov, herunder at øve dem i at kunne prioritere og sammenholde det med deres økonomiske muligheder og mål for livet.

På mødet drøftes forskellige dagligdags problemstillinger. Punkterne til dagsordenen udarbejdes af beboerne i samarbejde med kontaktpersonerne.

Fælles måltider

Måltider er altid en fælles oplevelse for medarbejdere og beboere, der giver mulighed for social interaktion.

Alle børn/unge støttes i at spille en aktiv rolle i indkøb, budgettering og i at forberede sunde måltider. Ligesom i en familie har alle børn og unge opgaver og pligter, der bidrager til, at Levefællesskabet fungerer. Det kan bl.a. være planlægning og deltagelse i madlavning, indkøb og rengøring.

Kommunikation med familie og venner

Vi lægger vægt på, at den unge har regelmæssig kommunikation med familie og venner og lytter gerne til erfaringer, gode råd og historier for at forstå den unge bedst muligt.

Eget værelse

Alle unge, som bor i Levefællesskabet, har deres eget nyistandsatte værelse med en hurtig fibernetforbindelse.

 • 15. februar 2024

  Omtale af MerVib i mederene

 • 10. november 2022

  Spil skal hjælpe med at tackle hverdagen

 • Mette Havnhøj Sørensen
  26. juli 2022

  Mette Havnhøj Sørensen bliver en del af MerVib

 • MerVib Musik
  10. april 2022

  Fantastisk dag i studiet i MerVib Grevinge

 • Forskningsprojekt
  10. september 2021

  Spændende samarbejde om VR i behandlingsarbejdet