MerVib opholdssted

Om MerVib

MerVib er et opholdssted for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og tilgrænsende psykiatriske diagnoser.

MerVib fungerer som et hjem på landet med boliger for 7 børn og unge i alderen fra 10 til 17 år med mulighed for efterværn.

Vi modtager børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF), der også kan have tillægsdiagnoser som …

  • ASF
  • ADHD
  • GUA
  • Omsorgssvigt
  • opmærksomhedsforstyrrelse
  • tilknytningsforstyrrelser
  • selvskadende og udadreagerende adfærd i mindre omfang
  • andre kognitive, emotionelle og sociale adfærdsforstyrrelser.

Et trygt og rart hjem

Levefællesskabet arbejder ud fra et recovery og eller rehabiliterende perspektiv. Det er vigtigt for os, at Levefællesskabet føles som et hjem, hvor der er trygt og rart at være. Vi prioriterer, at de unge, der bor i Levefællesskabet, har indflydelse på deres liv og udvikling, så de er så godt rustet som muligt til voksenlivet og til at leve og skabe et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Vi ser på de gode resultater inden for autismeområdet sammenholdt med sundhedsfremmende og sansestimulerende løsninger. Disse løsninger er en naturlig del af dagligdagen.

Vores faglige personale 

I MerVib er en leder med mange års ledelseserfaring fra opholdssteder i Danmark og på Grønland. To socialpædagoger, en sygeplejerske med 12 års erfaring inden for børne- og ungdomspsykiatrien samt en lærer med 15 års erfaring inden for det specialiserede socialområde.