Om Levefællesskabet Mervib

Mervib er et opholdssted for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og tilgrænsende psykiatriske diagnoser

MerVib fungerer som et hjem på landet med boliger for 7 børn og unge i alderen fra 10 til 17 år med mulighed for efterværn.

Vi modtager børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF), der også kan have tillægsdiagnoser som følgende:

 • ASF
 • ADHD
 • GUA
 • Omsorgssvigt
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Selvskadende og udadreagerende adfærd i mindre omfang
 • Andre kognitive, emotionelle og sociale adfærdsforstyrrelser.

Recovery og rehabilitering

Levefællesskabet arbejder ud fra et recovery og eller rehabiliterende perspektiv. Hos os er en autismediagnose ikke nødvendigvis ensbetydende med en varig institutionsanbringelse og definition af mennesket.

Vi arbejder specifikt med at analysere, hvad det enkelte barn har særlig svært ved (f.eks. skift) og hjælper og styrker de ting, barnet er god til.

Vi prioriterer, at de unge har indflydelse på deres liv og udvikling, så de er så godt rustet som muligt til voksenlivet og til at leve og skabe et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Vi ser på de gode resultater inden for autismeområdet sammenholdt med sundhedsfremmende og sansestimulerende løsninger. Disse løsninger er en naturlig del af dagligdagen.

Vores fagpersonale 

I MerVib er en leder med mange års ledelseserfaring fra opholdssteder i Danmark og på Grønland. To socialpædagoger, en sygeplejerske med 12 års erfaring inden for børne- og ungdomspsykiatrien samt en lærer med 15 års erfaring inden for det specialiserede socialområde.

 • 10. november 2022

  Spil skal hjælpe med at tackle hverdagen

 • Mette Havnhøj Sørensen
  26. juli 2022

  Mette Havnhøj Sørensen bliver en del af MerVib

 • MerVib Musik
  10. april 2022

  Fantastisk dag i studiet i MerVib Grevinge

 • Forskningsprojekt
  10. september 2021

  Spændende samarbejde om VR i behandlingsarbejdet

 • Carsten Dahl - maleri og autisme
  27. august 2021

  Carsten Dahl gav et indblik i en kunstners verden