Overskydende kapacitet MerVib

OVERSKYDENDE KAPACITET hos MerVib

Levefællesskabet MerVib kan p.t. træde til øjeblikkeligt i form af personale, aflastningspladser og akutte anbringelsespladser.

Regeringen har, for at reducere spredningsrisikoen i forhold til covid-19, besluttet at lukke store dele af den offentlige sektor ned fra mandag den 16/3 – med undtagelse af visse kritiske offentlige funktioner som sundheds- og ældreområdet, politi, beredskab og de dele af den offentlige sektor, som arbejder med udsatte borgere.

Det betyder, at kommunernes socialforvaltninger og sociale institutioner holder åbent, men formentlig på et lavere bemandingsniveau – ligesom private opholdssteder i den sammenhæng er at betragte som offentlige og omfattet af de samme betingelser. Vi følger nøje Sundhedsstyrelsens og øvrige offentlige myndigheders anvisninger og anbefalinger.

Vi står klar

Vi har i Levefælleskabet MerVib overskydende kapacitet i form af personale, aflastningsplads og akutte anbringelsespladser og står klar til at hjælpe, hvis der skulle opstå behov for det.

Vi er opmærksomme på, at de kommunale socialforvaltninger under disse omstændigheder kan blive presset på sagsbehandling og behov for mulighed for akut anbringelse eller aflastning.

Det er i den nuværende situation vigtigt, at vi alle bidrager med det vi kan, og de ressourcer vi har, for at hjælpe Danmark gennem den nuværende situation. Det er afgørende for, at vi kommer godt igennem krisen, at vi viser samfundssind og står sammen.