Ydelser

  • Levefællesskabet er døgnbemandet hele året
  • Aflastning efter nærmere aftale
  • Vi tilbyder efterværn til det 23. år.

Se yderligere på tilbudsportalen under mervib.

MerVib ApS CVR-nr. 38174142 – Sagsagter ved indskrivning kan sendes som sikker post via ncv@mervib.dk eller via e-boks.

Du kan også uploade sagen direkte her: https://mervib.signflow.dk/webapp/securemailbox/new

Behandlingstilbud:

ShowMyDay

Uanset hvor og i hvilket omfang den unge har brug for struktur, kan ShowMyDay være en løsning. Den kan give en større selvstændighed og mere tryghed i hverdagen.

ShowMyDay er et digitalt strukturredskab, hvor den unge kan se sin dag med piktogrammer, med tekst eller med egne billeder, så det dermed bliver muligt at gøre den meget mere personlig.

Hvis den unge får hjælp til at planlægge sin dag, så kan han/hun i ShowMyDay også skrive eller indtale en besked til sin planlægger. Den unge har derudover også mulighed for at få teksten læst højt.

Da ShowMyDay fungerer på en mobiltelefon, har man hele tiden overblik lige ved hånden, og dermed bliver den unge heller ikke udstillet som ”anderledes”. ShowMyDay App kan bruges både på mobil og tablet (iOS og Android).

Terapeutiske samtaler

De terapeutiske samtaler tager udgangspunkt i den narrative praksis. Det narrative perspektiv tager udgangspunkt i de problemer, som mennesker oplever i deres liv.

Hovedtanken bag den narrative praksis er, at der ikke findes én sand historie, men utallige mulige historier, et menneske kan fortælle om sit liv. Igennem den narrative praksis skaber terapeut og klient i fællesskab alternative historier om klienten, som giver et nyt perspektiv på klientens fortid, nutid og fremtid.

NADA-behandlinger

NADA er et supplement til andre metoder og bør foregå inden disse, da eksempelvis samtaler, medicinsk behandling, coaching, mindfulness m.m. vil profitere af NADA. Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk.

NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner.

NADA er de samme fem akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle) i rolige omgivelser.

NADA-metoden rummer et meditativt element. Målet er, at klienten får kontakt til sig selv og egne ressourcer. NADA er tænkt som støtte i et psyko-socialt recovery-forløb som regel af længere varighed. NADA kan dog også anvendes til lindring her og nu ved f.eks. akut stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer. Filosofien i NADA er, at metoden kan gives af alle, hvor der er behov for det. Og til en pris hvor alle kan være med.

Sanseteknologiske løsninger

MusiCure Puden er et håndlavet kvalitetsprodukt med særlig fokus på god lyd og stor ligge- og hvilekomfort, udviklet og skabt som et ’sundt’ og behageligt alternativ til lytte-ørepropper og hovedtelefoner. Puden kan tilsluttes alle lydkilder og leveres også, som tilvalg, med mp3-afspiller eller Bluetoothmodtager – samt i versioner med specialsyet hygiejne ”hospitals-betræk”. MusiCure Puden er registeret som medicinsk udstyr i klasse 1 og CE-mærket.

Gyngestolsterapi, sammenholdt med fiberdyne lyd, lys og billede/video har vist lovende resultater indenfor områder som forebygger uro, angst, depression og har stressreducerende effekt. Dette ønsker vi at drage ind i vores daglige praksis og undersøge effekten af disse hjælpemidler.

Fritidsaktiviteter

Vi tilbyder fritidsaktiviteter, hvor vi bruger naturen til at styrke selvtillid og selvværd gennem bygge- og haveprojekter. I vores tilknyttede skovområde vil vi bygge shelter og meget andet. Derudover dyrker vi forskellige grøntsager, kartofler og blomster i vores store nyttehave.

Forældreforløb

Vi ønsker forældrene involveres i samarbejdet så barnet- /den unge får styrket sit selvværd og sin selvstændighed bedst muligt.

Individuel information og læring omkring praktisk anvendelige metoder

  • Vi arbejder med ShowMyDay, hvor vi lærer forældrene om funktionerne i backend. Ydermere vil forældrene hos os have adgang til frontend.
  • Feedback Informed Treatment (FIT) forældrene inddrages i FIT, så de bliver en del af den faglige respons.

Narrative samtaler/supervision/terapeutiske forløb

  • Det er meget individuelt, hvor stort behovet er. Vi tilbyder, hvis behovet er stort, 4-6 timers ugentlige samtaler med udgangspunkt i narrativ praksis.

Foredrag/Workshops/fortællinger fra andre forældre

Mediator/mægler

Ved behov tilbyder vi mediator/mægler forløb mellem barn/unge og forældre, hensigten er at styrke mentaliseringsprocessen mellem forældre og den unge.