MerVib benytter SDQ-test

SDQ skal hjælpe MerVib til øget trivsel

Hos Levefællesskabet MerVib vil vi arbejde med SDQ for at give unge på opholdsstedet et perspektiv på egen trivsel og udvikling.

I Levefællesskabet MerVib er en af de vigtigste opgaver at have fokus på de unges psykiske trivsel og funktion i dagligdagen.

For at ruste de unge og give dem en god forståelse af sig selv, tager vi nu fat på at benytte SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire), som er et enkelt redskab, der kan måle på flere dimensioner af unges psykiske og sociale trivsel, vanskeligheder og styrker.

SDQ er et af de mest udbredte spørgeskemaer om børn og unges trivsel og funktion herhjemme og i udlandet, og der ligger omfattende forskning bag.

25 spørgsmål der gør en forskel

En kendt fordel ved SDQ er, at unge fra 11-års alderen selv kan være med til at besvare spørgeskemaet og tage aktiv del i deres egen udvikling. I alt skal de unge svare på 25 simple spørgsmål om deres adfærd.

”Med SDQ kan vi få hul på nogle vigtige samtaler. De unge har jo ønsker og håb for fremtiden, og med det her værktøj kan vi sætte fokus på det, som er relevant for den enkelte. Samtidig kan vi skabe en rød tråd ved at følge deres udvikling over tid,” siger direktør Niels C. Vibholm.

MerVib benytter SDQ-test til de unge for edre trivsel og livskvalitet

Et håndgribeligt perspektiv

Når den unge udfylder spørgeskemaet, kan man spotte, hvis der er et udslag på f.eks. angst, og hvilke parametre inden for angst som giver udslag. Ud fra det kan vores personale tage en dialog med den unge om det konkrete emne og følge op igen 1-4 gange årligt.

”Når man står midt i nuet, kan det hele virke uoverskueligt. Men hvis man får et perspektiv på sin situation, kan den unge pludselig se forskellen: ”Nåh ja, det er da rigtig nok. Havde jeg det virkelig så skidt for bare tre måneder siden,” Det giver et refleksionsniveau hos den unge, som er vigtigt at have med i bagagen. Omvendt kan man også hurtigt se en nedadgående spiral” siger direktør Niels C. Vibholm.

Anerkendt i Danmark

SDQ er både anvendt i videnskabelige undersøgelser og i det daglige arbejde med udsatte børn og unge. SDQ er også designet til forældre, lærere og pædagoger. Udfyldes skemaet af flere voksne tæt på barnets hverdag, kan man få et 360 graders indblik i, hvad der udfordrer den unge.

I England er SDQ i dag et standardværktøj, mens det i Danmark i stigende grad benyttes til evaluering af indsatser. Sundhedsstyrelsen anerkender SDQ som et basalt redskab, og Socialstyrelsen anbefaler det til vurdering af børns trivsel.

I Danmark har man med succes bl.a. brugt SDQ for at teste, om kommunerne kan bruge SDQ til at opspore børn, der mistrives. Læs mere i Videnskab.dk