Overskydende kapacitet for børn og unge med autisme

Levefællesskabet MerVib kan p.t. træde til øjeblikkeligt med anbringelsespladser for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Smittetallet stiger i øjeblikket grundet covid-19 i hele Danmark. Levefællesskabet MerVib er et mindre opholdssted i Grevinge (Odsherred Kommune), tæt på naturen, hvor vi fortsat har god plads til den enkelte.

Levefælleskabet MerVib har p.t. overskydende kapacitet i form af personale, aflastningsplads og akutte anbringelsespladser og står klar til at hjælpe, hvis der skulle opstå behov for det.

Vi er et opholdssted for op til syv børn og unge i alderen 11-17 år med mulighed for efterværn. Vi har fokus på unge med autismespektrumforstyrrelser og tilgrænsende psykiatriske diagnoser.

Trygge rammer og selvstændighed

Hos Levefællesskabet MerVib mener vi, at alle har krav på et meningsfuldt og godt liv. Det er vigtigt for os at skabe nogle trygge rammer, hvor det er rart at være.

Vi kan give børn og unge en hverdag, hvor de har indflydelse på deres eget liv og udvikling. Vores vision er, at det enkelte barn eller unges potentiale forløses, så det så vidt som muligt uddanner sig og bliver en selvhjulpen og selvforsøgende voksen.

Netop nu, hvor verdenen står midt i en pandemi, mener vi, det er særligt vigtigt, at vi alle bidrager med det, vi kan. Det afgørende for, at vi kommer godt igennem krisen, er, at vi viser samfundssind og står sammen.